Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning under vinter- och fortsättningskriget på områden som inte klassificerades som skyddsorter. Skyddsdelen kunde utgöras av en hel kommun eller delar av en kommun. För skyddsdelen var kraven på befolkningsskydd lägre än för en skyddsort.

Finsk beskrivning

valvontaosa*, suojeluosio*

suojelukohdetta alemman luokituksen suojelualue sota-aikana

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1940 No 481 § 4.

Andra språk

Inga termer på andra språk