Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för svenska kungen under medeltiden fram till 1161. Titeln ersattes från 1278 med ”Svears och Götes konung”.

Finsk beskrivning

Svean kuningas

Ruotsin kuninkaan titteli vuoteen 1161.

Källor

Eng, Torbjörn , Det svenska väldet : ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte. (Diss.) , 0081-6531; 201 2001 , 87–88.

Andra språk

Latin Rex Sverorum

Synonymer

Svearnas kung