Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel som användes av Magnus Ladulås. År 1255 började Magnus använda sin fars gamla sigill med omskriften ”iunior dux sweorum”. Efter Birger jarls död övertog han Birgers gamla jarladöme som hertigdöme utan faderns maktbefogenheter. Han använde därefter titeln ”Dei gratia dux sveorum”. Magnus blev kung 1275 och utsåg då sin bror Erik till ny hertig. Erik avled dock samma år och någon ny sveahertig utsågs inte.

Finsk beskrivning

Ruotsin herttua

Maunu Ladonlukon käyttämä titteli

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 514.

Andra språk

Dåtida finska Ruotsin herttua

Synonymer

Dei gratia dux Sveorum
dux Svecie
sveahertig