Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadga från 1561, i vilken man slog fast gränserna mellan den kungliga och den furstliga makten i de av Gustav Vasa inrättade hertigdömena 1561–1599. De inskränkta maktbefogenheterna i hertigdömena väckte ont blod. Artiklarna togs ur bruk av Karl IX under hans tid som riksföreståndare och de facto-regent.

Finsk beskrivning

Arbogan artikkelit

Vuodelta 1561 peräisin oleva säädös, jossa säädeltiin kuninkaan ja ruhtinaiden valtasuhteet kuninkaan hyväksi Kustaa Vaasan perintönä syntyneissä herttuakunnissa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/