Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av en lagtext eller ett internationellt avtal, ofta i fredsavtal.

Finsk beskrivning

luku, artikla

Osa lakitekstiä tai kansainvälistä sopimusta, kuten rauhasopimusta.

Källor

Inga källor