Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Spåman, hednisk präst. Benämningen förekom 1534 i ärkebiskop Makars i Novgorod herdabrev och har använts i Östkarelen.

Finsk beskrivning

ennustaja, pakanapappi (Karjala)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

arbui