Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titeln för Sveriges kung. Vendes uppträder för första gången i svensk kungatitulatur 1536, dock sporadiskt, och riktigt frekvent först från 1541. Rivaliteten mellan Kristian III, som kallade sig de Venders och de Goters konge, och Gustav Vasa ledde till förändringen i den svenska kungatiteln. Efter Gustaf VI Adolfs död blev titeln Sveriges konung mera vanlig. År 1973 avlägsnades Götes och Vendes ur kungatitulaturen.

Finsk beskrivning

Ruotsin, Götanmaan ja Venden kuningas

Ruotsin kuninkaan titteli. ”Vende” esiintyy Ruotsin kuninkaan tittelin osana ensimmäistä kertaa vuonna 1536, mutta toistuvasti vasta vuodesta 1541 lähtien. Syynä tähän oli Kustaa Vaasan kilpailu Kristian III:n kanssa, joka käytti itsestään titteliä ”Venden ja Goottien kuningas”.

Källor

Eng, Torbjörn , Det svenska väldet : ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte. (Diss.) , 0081-6531; 201 2001 , 92, 99.