Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de områden som låg utanför byskogarna och de enskilda ägorna. Benämningen uppstod då Gustav Vasa i mitten av 1500-talet under inflytande av romersk-rättsliga strömningar förklarade att områdena skulle utgöra ”konungens allmänning”. Dispositionen av dessa (för odlingsändamål) skulle utövas av länets ståthållare.

Finsk beskrivning

kuninkaan maat

Nimitys niille alueille, jotka sijaitsivat kyläalueen ja yksityisomistuksessa olevien alueiden ulkopuolella. Käsite syntyi Kustaa Vaasan aikana, jolloin hän roomalaisen lain mukaan tulkiten katsoi näiden maiden kuuluvan kuninkaalle. Näiden maiden viljelykäytöstä päätti läänin käskynhaltija.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 104.