Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I stad en allmän, troligen personlig, pålaga från medeltiden till 1500-talet. Motsvarande pålaga kallades på landsbygden allmänningsöre.

Finsk beskrivning

yhteisvero

Keskiajalta 1500-luvulle kaupungeissa käytössä ollut yleinen, todennäköisesti henkilökohtainen vero. Maaseudulla vastaavan veron nimitys oli yhteisäyri.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 10.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/