Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gammal benämning på ett slags allmän skatt, möjligen 1 öre per hushåll. Allmänningsöret erlades ”för varje näsa” (nässkatt) som offergåva och kungsskatt. Eventuellt handlar det om samma avgift som i Västgötalagen kallades allmänningsgäld. Den förekom även som biskopsskatt på kunglig förläning.

Finsk beskrivning

yhteisäyri, yhteisvero

Vanha nimitys yhteiselle verolle, jota maksettiin 1 äyri kotitaloutta kohden. Se vastasi kaupungeissa käytössä ollutta yhteisveroa (allmänningsgäld) ja sitä maksettiin ”jokaiselta nenältä”.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IX: 412.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/