Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Torp anlagt på en bys allmänning. Allmänningstorp förekom under 1600-talet och fick grundas endast om samtliga bybor godkände det.

Finsk beskrivning

yhteismaatorppa

Yhteismaalle perustettuja torppia esiintyi 1600-luvulla. Ehtona oli, että kaikki kylän asukkaat antoivat luvan maan käyttöön torppana.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 10.