Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som hade anlagt hemman på allmänning, vanligen med ständig besittningsrätt till jorden.

Finsk beskrivning

yhteismaatalonpoika

Talonpoika, jonka oli perustanut tilansa yhteismaa-alueelle ja jolla tavallisesti oli pysyvä omistusoikeus maahan.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 34.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 12. http://runeberg.org/lantuppsl/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska yleismaatalollinen

Synonymer

allmänningskarl