Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet om granskning av huvudsakligen allmänningsskogarnas tillstånd och huruvida någon hade gjort intrång på dem. I synnerhet granskades om kringboende hemmansägare olagligt anlagt torp eller uppfört backstugor och dylikt i den allmänna skogen. En förordning utfärdades den 10 december 1793.

Finsk beskrivning

yhteismaatutkinta

1700-luvulla käytetty nimitys toimituksesta, joka suoritettiin tarkastettaessa etupäässä yhteismetsien tilaa ja niiden käyttöä. Tutkinta suoritettiin erityisesti, jos maan lähellä asuvat tilalliset olivat sijoittaneet sinne laittomasti torppia tai mäkitupalaisia tai vastaavia. Asiaa koskeva asetus ilmestyi 10.12.1793.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 10.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska yhteismaatutkimus