Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett enskilt hemmans andel i byns eller skifteslagets tillfälligt uppdelade allmänningsskog.

Finsk beskrivning

metsälohko

yksittäisen tilan osuus kylän tai jakokunnan väliaikaisesti lohkotusta yhteismetsästä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 618.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk