Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på vissa råmärkta jordstycken i sydöstra Finland under 1300-talet som hörde till kronan och som koloniserades på kronans initiativ.

Finsk beskrivning

kuninkaan tahtomaat

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 86.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 95.

Andra språk

Inga termer på andra språk