Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på konungens (regentens) domsrätt från medeltiden till slutet av autonoma tiden. Från 1615 användes begreppet också om dom som fälldes av konungen eller i hans ställe utnämnda personer.

Finsk beskrivning

kuninkaantuomio, kuninkaan tuomio-oikeus

Kuninkaan tuomio-oikeudesta käytetty nimitys keskiajalta autonomian ajan lopulle asti. Vuodesta 1615 lähtien myös kuninkaan itse antama tai hänen nimissään annettu tuomio.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 123.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 192.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kuninkaantuomio

Synonymer

kungsdom