Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1100-talet–1604 dekansämbete inom ett domkapitel som låg under kunglig utnämningsrätt.

Finsk beskrivning

kruunun dekanaatti, kruunun oikeus nimittää dekaani

1100-luvulta vuoteen 1604 tuomiokapitulissa ollut virka, johon kuninkaalla oli oikeus nimittää viranhaltija.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk