Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer som enligt överenskommelse tagit avsked från militärtjänst. Föravskedade officerare var skyldiga att erlägga slottshjälp om förmögenhet fanns, men om de saknade egendom och inkomst blev de befriade.

Finsk beskrivning

palveluksesta eronnut upseeri

Upseeri, joka oli sopimuksen mukaisesti eronnut armeijasta. Eronneet upseerit olivat velvollisia maksamaan linnaveroa, jos heillä oli omaisuutta, muussa tapauksessa he olivat vapautettuja velvoitteesta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 60.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 607.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 117 (förafskeda).

Andra språk

Dåtida finska palveluksesta eronnut upseeri