Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid krigsskola kommenderad officer som bl.a. har i uppdrag att övervaka disciplinen och ordningen bland kadetterna.

Finsk beskrivning

kadettiupseeri

kadettien koulutusupseeri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 214.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 8.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/