Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvaltningsmyndighet som ansvarade för gränsrekognosceringar och kartläggningsarbeten i Finland. Rekognosceringsarbetet var speciellt aktivt 1721–1741, på 1760-talet och från mitten av 1770-talet. De militära kartor som finska rekognosceringsverket upprättade skulle förfärdigas i två exemplar. Av dem skulle det ena exemplaret förvaras i fortifikationsarkivet och det andra exemplaret hos generalbefälet i Finland.

Finsk beskrivning

Suomen Rekognosointilaitos, Suomen Tiedustelukarttalaitos

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/