Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett slags fältingenjör som tillhörde Fortifikationen 1657–1708.Vägvisarkaptenen anvarade för rekognoscering och reparation av vägar m.m.

Finsk beskrivning

tiekapteeni*

Teitä koskevasta tiedosta sekä teiden kunnossapidosta vastaava kenttäinsinööri.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 238.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 258.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid