Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande benämning på den personal och budget som inom Fortifikationen hörde till minörväsendet.

Finsk beskrivning

miinoittajakunta

miinoittajien virkakunnan menosääntö, budjetti

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 25.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 399 (minör).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

mineurstat