Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Soldat som var särskilt utbildad i sprängteknik och för minstrid. Minörens uppgift var att lägga ut och antända minor. Sedan 1900-talet: kustartillerist som är särskilt utbildad för minstrid.

Finsk beskrivning

miinoittaja

Räjähdystekniikkaan ja miinojen taistelukäyttöön koulutuksen saanut sotilas, jonka tehtävänä oli asettaa ja virittää miinoja. 1900-luvulta lähtien rannikkotykistön sotilas, joka on saanut erikoiskoulutuksen miinojen taistelukäyttöön.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 222.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 399.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/