Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Innehavare av den lägsta underbefälsgraden i minörtjänsten vid artilleriet, likställd med vicekorpral vid infanteriet.

Finsk beskrivning

miinoittajaoppilas*

miinoittajakunnan alemman päällystön sotilasarvo, vastasi jalkaväen varakorpraalia

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk