Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för den första i Finland utkomna teoretiska handboken över lantmäteriförrättningar författad av Generallantmäteriets överdirektör Carl Gustaf Tawaststjerna och utgiven 1843. En mera praktiskt inriktad finskspråkig handbok för lantmän och jordbruksskolorna utgavs på privat initiativ 1857.

Finsk beskrivning

Maanmittauksen oppikirja; ensimmäinen Suomessa julkaistu teoreettinen maanmittauksen oppikirja (1843)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare