Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1803 distrikt för undervisnings- och skolförvaltningen, i regel med universitetets kurator som högsta styresman och skolkommissionen vid universitetet som verkställande myndighet. Lärodistrikten bestod av ett flertal guvernement. Gamla Finland hörde 1803–1812 till Dorpats lärodistrikt.

Finsk beskrivning

yliopistopiiri, opetuspiiri*

Venäjällä vuodesta 1803 käytössä ollut opetushallinnollinen alue, joka saattoi kattaa useita kuvernementteja; Vanhan Suomen alue kuului 1803–1812 Tarton piirin alaisuuteen.

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 192-193.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 358-359.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 592.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 58-59.

Andra språk

Tyska Lehrbezirk, Universitätsbezirk
Ryska učebnyj okrug

Synonymer

universitetsdistrikt