Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1803 högste styresman (rangklass 4) för undervisningsförvaltningen i ett lärodistrikt omfattande ett universitet och lägre läroanstalter. Skolväsendet i Gamla Finland lydde under kuratorn i Dorpats lärodistrikt.

Finsk beskrivning

kuraattori

opetushallinnon virkamies Venäjällä; Vanha Suomen opetustoimi kuului Tarton opetuspiirin kuraattorin alaisuuteen.

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 192-193.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.2: 189-190.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 39, 58, 62.

Andra språk

Tyska Kurator
Ryska popečitel´ učebnogo okruga