Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1786–1803 använd benämning för guvernören i ett guvernement i dennes egenskap av högsta styresman över skolväsendet i guvernementet, under överinseende av ståthållaren (generalguvernören). Även guvernören i Viborgs ståthållarskap och Viborgska/Finländska guvernementet var verksam som kurator för skolväsendet. I Ryssland var kurator 1755–1803 titel för den högste styresmannen för Moskva universitet.

Finsk beskrivning

kansakoulujen kuraattori

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 483.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 16421.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 67.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 694.

Storch, Henrich Friedrich , von , Materialien zur Kentniss des Russischen Reichs 1796–1798 , 193-194.

Andra språk

Tyska Kurator der Volksschulen
Ryska popečitel narodnych yčilišč