Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Storch, Henrich Friedrich , von , Materialien zur Kentniss des Russischen Reichs 1796–1798 .


K

I Ryssland 1786–1803 använd benämning för guvernören i ett guvernement i dennes egenskap av högsta styresman över skolväsendet i guvernementet, under överinseende av ståthållaren (generalguvernören). Även guvernören i Viborgs ståthållarskap och Viborgska/Finländska guvernementet var verksam som kurator för skolväsendet. I Ryssland var kurator 1755–1803 titel för den högste styresmannen för Moskva universitet.