Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Flaggunderofficer inom artilleri-, ekonomi- och minörstaterna i svenska flottan under 1700-talet.

Finsk beskrivning

lippukonstaapeli*

lippu-upseeri Ruotsin laivastossa 1700-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/