Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Undersökning av huruvida ett fartyg har rätt att föra den flagga som visas. Undersökningen görs genom granskning av fartygets nationalitetshandlingar. Den utförs av örlogsfartyg, tillhörande krigförande makt. I fred får den ske endast vid misstanke om orätt bruk av flagga.

Finsk beskrivning

laivan lipun tarkastus, laivan kansallisuuden tarkastus

Laivan kansallisuusasiakirjojen tarkastus sen selvittämiseksi, onko laivalla oikeutta käyttää lippuaan. Tarkastuksen suoritti sotaa käyvän valtion sotalaiva. Rauhan aikana tarkastus tehtiin vain, jos oli syytä epäillä lipun väärinkäyttöä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk