Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På fartyg använd mindre flagga eller vimpel.

Finsk beskrivning

viiri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare