Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Båtsmän som skötte om vården, hissningen och nedhalningen av flaggorna samt signalering och utkik på ett örlogsfartyg.

Finsk beskrivning

lipunnostaja*, viestittäjä

Merisotilas, jonka tehtävänä oli hoitaa lippua, vastata sen nostamisesta ja laskemisesta sekä laivan viestityksestä ja sotalaivojen tähystämisestä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/