Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på äldste befälhavarens stabsexpedition i flotta, eskader eller avdelning.

Finsk beskrivning

lippuesikunta*, laivastoyksikön esikunta

Nimitys, jota käytettiin vanhimman komentajan esikunnasta laivastossa, eskaaderissa tai osastossa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk