Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Järnbruk, som mot en viss årlig avgift till kronan själv hade rätt att fastställa mängden producerat smidesjärn.

Finsk beskrivning

etuudellinen rautatehdas

tehdas, jolla oli oikeus tiettyä maksua vastaan tuottaa haluamansa määrä rautaa vuodessa

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 288.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk