Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär tjänsteställning som chef för en brigad.

Finsk beskrivning

prikaatin komentaja, prikaatinkomentaja

Sotilasarvo, jonka haltija komensi prikaatia. Suomen armeijan prikaatia johtavan henkilön nimike kirjoitetaan nykyisin usein erikseen, erotuksena puna-armeijan prikaatinkomentajasta, joka kirjoitetaan yhteen.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1886: nr 23: § 26: 67 .