Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattehemman av bästa åkerjord, vars räntor under medeltiden gick till ett kalendegille och som efter reformationen blev en löneförmån åt någon av det tidigare kalendegillets präster.

Finsk beskrivning

sodaliteettitila*; kalenterikillan hallinnassa oleva tila

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk