Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ensam växel, växel som utfärdades bara i ett exemplar, i motsats till duplettväxel, eller enda exemplaret av en växel, i motsats till dels primaväxel, dels sekundaväxel. ”Solaväxel” förekom också i betydelsen egen växel som inte fick utfärdas i fler än ett exemplar.

Finsk beskrivning

solavekseli, ainoa vekseli

vekseli, jota on laadittu vain yksi kappale

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , I: 55. http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 327.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska yksinäisvekseli, soolavekseli