Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den åtgärd vid domstol varmed en växelinnehavare fick rätt att kräva växelgivaren eller växelöverföraren på garantier om att växeln skulle bli inlöst inom utsatt tid eller på en betalning som motsvarade växelsumman om så inte sker.

Finsk beskrivning

takautumiskanne, regressiokanne

Kanne velkasitoumuksen takautumiseksi eli kanne, jossa vekselin haltija saa oikeuden vaatia vekselin antajalta takuita vekselin lunastamisesta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska takautuva kanne