Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst vid Högkvarteret under fortsättningskriget. Befattningen infördes i maj 1942.

Finsk beskrivning

sotainvalidihuollon tarkastaja

Päämajaan jatkosodan aikana 1942 perustettu toimi.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 258.

Andra språk

Dåtida finska sotainvalidihuollon tarkastaja

Synonymer

inspektör över krigsinvalidvård