Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den enda högre militära utbildningsanstalten i Finland under autonoma tiden. Kadettkåren, som var en efterträdare till Haapaniemi krigsskola och Topografiska kåren på Haapaniemi, grundades i Fredrikshamn 1821. Kadettkårens uppgift var att utbilda truppofficerare. Skolans elever fick huvudsakligen tjänst i Finlands egen militär men många trädde också i rysk tjänst. Verksamheten upphörde 1903 och skolan indrogs formellt 1905.

Finsk beskrivning

Suomen kadettikoulu

Autonomian ajan ainoa korkeampi sotilaallinen oppilaitos Suomessa. Se perustettiin Haminaan vuonna 1821 Haapaniemen sotakoulun ja topografikunnan seuraajaksi. Sen tehtävänä oli kouluttaa upseereja.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Suomen kadettikoulu

Synonymer

finska cadett-corpsen
Kejserliga kadettkåren i Fredrikshamn