Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommissioner som bestod av västra och östra kommissionen, med uppgift att granska förutsättningarna för gruvdriften, manufakturerna, skogsbruken och durchfarterna i Finland efter stora ofreden och att behandla ansökningar om frihetsår från skatt samt att rannsaka och döma i tjänstebrott och -fel. Leddes av en högadlig president som ordförande med två ständiga medlemmar och fyra permanenta bisittare med erfarenhet av finska förhållanden.

Finsk beskrivning

Suomen tutkijakunta, Suomen tutkijakunnat

Isonvihan jälkeen asetetut itäinen ja läntinen tutkijakunta, joiden tehtävänä oli tarkastella kaivos-, manufaktuuri- ja metsäteollisuuden edellytyksiä Suomessa sekä käsitellä verohelpotushakemuksia ja tarkastaa ja tuomita virkarikosasioissa.

Källor

Alho, Keijo , Läntinen tutkijakunta ja sen toiminta vuosina 1725-1727 : eräs Suomen jälleenrakennustyön vaihe Isonvihan jälkeen , 0073-2559; 26 , Helsinki: [Suomen historiallinen seura] 1940 .

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 290.

Lennersand, Marie , Rättvisans och allmogens beskyddare : den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730. Diss , 0081-6531; 190 Acta Universitatis Upsaliensis , Uppsala: Uppsala universitet 1999 .

Andra språk

Inga termer på andra språk