Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kansli som biträdde Kommissionen för finska ärenden. Kansliet var uppdelat i en justitie-, förvaltnings- och en finansavdelning.

Finsk beskrivning

Suomen asiain tutkijakunnan kanslia

Useampaan osastoon jakautuva kanslia, joka avusti Suomen asiain tutkijankunnan työtä.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 11.

Andra språk

Dåtida finska Suomen asian komission kanslia