Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värvat finskt marinförband. Finska kaderekipaget efterträdde Finska sjöekipaget, som lades ned 1862. Kaderekipaget bestod av första sjöekipagets stamtrupper. Det lades ned 1880 efter införandet av värnplikten.

Finsk beskrivning

Suomen kaaderiekipaasi*

Värvätty suomalainen laivaston joukko-osasto, Suomen ensimmäisen meriekipaasin seuraaja.

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1880 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1864: 146 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1862–1880

Synonymer

Kaderekipaget