Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Yngre son i adlig familj som inte var berättigad att ärva jordegendom och måste söka sin utkomst i statens eller kyrkans tjänst. Detta gällde främst utländska förhållanden. Beteckningen användes dock också under svenska tiden i handlingar, särskilt under 1600-talet.

Finsk beskrivning

kadetti*

perinnötön aatelispoika, jonka täytyi hakeutua valtion tai kirkon palvelukseen; Koski järjestelmää (lähinnä ulkomailla), jossa vain vanhin poika saattoi periä maaomaisuutta. Nimike silti käytössä myös ruotsalaisissa asiakirjoissa 1600-luvulla.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk