Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för Bergsstyrelsen och dess bergsintendenturkontor. Då Bergsstyrelsen uppgick i Industristyrelsen 1885 ansvarade en intendent för bergsväsendet för motsvarande område under ledning av Industristyrelsens överintendent.

Finsk beskrivning

vuori-intendentti, vuoritoimen intendentti

Vuorihallituksen ja sen vuori-intendetuurikonttorien päällikkö.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 40 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X: 1568 (Vuorihallitus). http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1821–1884