Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor som lydde under senatens finansexpedition och som inhyste Bergsstyrelsens intendenturämbete.

Finsk beskrivning

vuori-intendentin konttori

Källor

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 111–112.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 40 (bergsintendent) .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1821–1884

Synonymer

bergsintendentskontor