Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gruvförman för vissa bergslager, i synnerhet i Sala silvergruva och Falu koppargruva. Tidigare användes bergshauptman även om viss ledamot i bergsamtet.

Finsk beskrivning

vuoriesimies*

vuorimestari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Puustinen, Kauko , Suomen kaivosteollisuus ja mineraalisten raaka-aineiden tuotanto vuosina 1530-2001, historiallinen katsaus erityisesti tuotantolukujen valossa. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, M 10.1/2003/3 , Geologian tutkimuskeskus 2003 , Vuorilaitos 1809-1858. http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bergsmästare