Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som cirka 1719–1809 utgick i reda pengar för varje härd, knip- och bleckhammare samt masugn för att underhålla bergsmästaren och hans tjänare när bergstinget sammanträdde.

Finsk beskrivning

vuorikäräjämaksu, vuorikäräjärahat

Vero, jonka jokainen ahjo, nippu- ja peltivasara sekä masuuni joutui maksamaan vuorimestarin ja hänen apulaistensa elättämiseksi vuorikäräjien ajan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 30-35.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 792.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska vuorikäräjärahat

Synonymer

bergsgästpenningar
bergstingspengar