Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledamot av nämnd i bergsting, bisittare i bergstingsnämnd.

Finsk beskrivning

vuorilautamies*, vuorikäräjien lautamies

Vuosikäräjien lautakunnan jäsen, avustaja vuorikäräjälautakunnassa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp 1-20 , Stockholm: Expeditionen af Nordisk familjebok 1876–1899 , 2: 305 (1877). http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 40 (bergsting).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/